Strona Główna | SiteMap | Kontakt

Powered by MyPagerank.Net

Jesteśmy stosunkowo młodą dynamicznie rozwijającą się firmą zajmującą się obsługą budownictwa w pełnym tego słowa znaczeniu. Mimo, że firma powstała w kwietniu 2007 roku to pracownicy mogą pochwalić się stażem blisko dziesięcioletnim w projektowaniu w renomowanych biurach projektowych. Trzon kadry stanowią Absolwenci Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej posiadający uprawnienia budowlane w nieograniczonym zakresie do projektowania jak i kierowania robotami budowlanymi.

Biuro firmy z biurem projektowym zlokalizowane jest w centrum Starogardu Gdańskiego przy ul. Kościuszki 27/21 (zobacz w Zumi).
Nasze biuro projektowe wyposażone jest w najwyższej klasy sprzęt graficzny, najnowsze oprogramowanie komputerowe do grafiki 2D i 3D, jak i do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.

Właścicielem firmy jest inż. Andrzej Budakowski, który wykazuje się następującymi kwalifikacjami:
 • Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej w Gdańsku,
 • Posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane przez Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa i jest wpisany do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane.
 • Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane przez Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa i jest wpisany do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane.
 • Jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
 • Posiada Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZORU w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5kPa; gaz ziemny oraz aparatura kontrolno pomiarowa urządzeń i instalacji.
 • Posiada Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5kPa; gaz ziemny oraz aparatura kontrolno pomiarowa urządzeń i instalacji.
 • Posiada Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZORU w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu oraz kontrolno - pomiarowym urządzeń i instalacji elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV; oraz aparatura kontrolno pomiarowa oraz instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji.
 • Posiada Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZORU w zakresie obsługi , konserwacji, remontów i montażu:
     o sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła do 250kW i temperaturze wody do 100C.
     o pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy do 60kW
  oraz aparatura kontrolno pomiarowa urządzeń i instalacji.
 • ukończył kurs kosztorysowania w budownictwie co uprawnia do sporządzania kosztorysów budowlanych.
Nasi partnerzy:
MTM Styl Archon - Domy, które kochacie Studio Atrium


Copyrights © 2008-2009  PRO-BUD  Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Created by PWDS